Chú Đại Bi: Thần Chú Cứu Khổ Phổ Độ Chúng Sanh

Mục lục

Giới thiệu

Trong kho tàng kinh điển Phật giáo, Chú Đại Bi được xem là một thần chú vô cùng quan trọng, mang lại nhiều lợi ích kỳ diệu cho người tu tập. Với những ai đang tìm kiếm sự bình an, giải thoát khỏi khổ đau, và cầu mong sự gia hộ của Phật thì Chú Đại Bi chính là một bảo bối quý giá.
Bảng hiệu chú đại bi bằng đá

Nguồn Gốc Của Chú Đại Bi

Chú Đại Bi là một thần chú được tiết lộ trong kinh Thiên Thủ Thiên Nhãn Quán Thế Âm Bồ Tát Quảng Đại Viên Mãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà La Ni, còn được gọi tắt là Kinh Đại Bi. Kinh này được cho là do Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thuyết giảng cho ngài Ananda tại núi Linh Thứu.
Trong kinh, Đức Phật kể rằng ngài Quan Thế Âm Bồ Tát đã tu tập thành tựu Chú Đại Bi và phát nguyện rằng tất cả những ai trì tụng thần chú này sẽ được ngài gia hộ, bảo vệ, và cứu thoát khỏi mọi khổ đau, tai ương.

Các Phiên Bản Của Chú Đại Bi

Chú Đại Bi có nhiều phiên bản khác nhau, tùy thuộc vào truyền thống Phật giáo và khu vực địa lý. Một số phiên bản phổ biến bao gồm:

 • Phiên bản tiếng Phạn: Om Avalokiteshvara Bodhisattva Mahasattve Mahapratisthana Arya Arya Lokeshvara Svaha.
 • Phiên bản tiếng Trung Quốc: 南無大悲觀世音菩薩。
 • Phiên bản tiếng Nhật: ཨོཾ་ཨ་པ་ལོ་ཀི་ཏེ་ཤྭ་ར་ཨ་རྱ་ཨ་བ་ལོ་ཀི་ཏೇཤྭ་ར་ཨ་རྱ་ཨ་རྱ་ལོ་ཀེ་ཤྭ་ར་སྭཱ་ཧཱ།
 • Phiên bản tiếng Anh: Om Avalokiteshvara Bodhisattva Mahasattva Mahasattanamahaprabhārya Arya Lokeshvara Arya Arya Avalokiteshvara Svaha.

Ý Nghĩa Của Chú Đại Bi

Mỗi câu, mỗi chữ trong Chú Đại Bi đều mang một ý nghĩa sâu xa. Theo kinh điển Phật giáo, Chú Đại Bi có thể được hiểu theo nhiều cách khác nhau, tùy thuộc vào trình độ tu tập của mỗi người.

 • Trên phương diện ý nghĩa huyền nghĩa, Chú Đại Bi biểu thị cho trí tuệ và lòng từ bi vô hạn của Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát.
 • Trên phương diện ý nghĩa thế gian, Chú Đại Bi có thể được hiểu như một lời cầu nguyện, xin Đức Phật gia hộ, che chở, và cứu giúp chúng sinh khỏi mọi đau khổ, tai ương.

Nội Dung Của Chú Đại Bi

Chú Đại Bi gồm có 84 câu, mỗi câu đều có ý nghĩa sâu sắc. Nội dung của thần chú này tập trung vào việc cầu nguyện Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát, mô tả công đức vô biên của ngài, và cầu mong sự gia hộ, che chở của ngài.

Bảng hiệu chú đại bi bằng đá
Bảng hiệu chú đại bi bằng đá

84 câu chú đại bi chia theo từng câu cho dễ học

Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật Bồ Tát ( 3 lần )
Thiên thủ thiên nhãn vô ngại đại bi tâm đà la ni
1. Nam Mô Hắc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Da

2. Nam Mô A Rị Da

3. Bà Lô Yết Đế Thước Bát Ra Da

4. Bồ Đề Tát Đỏa Bà Da

5. Ma Ha Tát Đỏa Bà Da

6. Ma Ha Ca Lô Ni Ca Da

7. Án

8. Tát Bàn Ra Phạt Duệ

9. Số Đát Na Đát Tỏa

10. Nam Mô Tất Kiết Lật Đỏa Y Mông A Rị Da

11. Bà Lô Yết Đế Thất Phật Ra Lăng Đà Bà

12. Nam Mô Na Ra Cẩn Trì

13. Hê Rị Ma Ha Bàn Đa Sa Mế

14. Tát Bà A Tha Đậu Du Bằng

15. A Thệ Dựng

16. Tát Bà Tát Đa (Na Ma Bà Tát Đa) Na Ma Bà Già

17. Ma Phạt Đạt Đậu18. Đát Điệt Tha

19. Án A Bà Lô Hê

20. Lô Ca Đế

21. Ca Ra Đế

22. Di Hê Rị

23. Ma Ha Bồ Đề Tát Đỏa

24. Tát Bà Tát Bà

25. Ma Ra Ma Ra

26. Ma Hê Ma Hê Rị Đà Dựng

27. Cu Lô Cu Lô Yết Mông

28. Độ Lô Độ Lô Phạt Xà Da Đế

29. Ma Ha Phạt Xà Da Đế

30. Đà Ra Đà Ra

31. Địa Rị Ni

32. Thất Phật Ra Da

33. Giá Ra Giá Ra

34. Mạ Mạ Phạt Ma Ra

35. Mục Đế Lệ

36. Y Hê Y Hê

37. Thất Na Thất Na

38. A Ra Sâm Phật Ra Xá Lợi

39. Phạt Sa Phạt Sâm

40. Phật Ra Xá Da

41. Hô Lô Hô Lô Ma Ra

42. Hô Lô Hô Lô Hê Rị

43. Ta Ra Ta Ra

44. Tất Rị Tất Rị

45. Tô Rô Tô Rô

46. Bồ Đề Dạ Bồ Đề Dạ

47. Bồ Đà Dạ Bồ Đà Dạ

48. Di Đế Rị Dạ

49. Na Ra Cẩn Trì

50. Địa Rị Sắc Ni Na

51. Ba Dạ Ma Na

52. Ta Bà Ha

53. Tất Đà Dạ

54. Ta Bà Ha

55. Ma Ha Tất Đà Dạ

56. Ta Bà Ha

57. Tất Đà Du Nghệ

58. Thất Bàn Ra Dạ

59. Ta Bà Ha

60. Na Ra Cẩn Trì

61. Ta Bà Ha

62. Ma Ra Na Ra

63. Ta Bà Ha

64. Tất Ra Tăng A Mục Khê Da

65. Ta Bà Ha

66. Ta Bà Ma Ha A Tất Đà Dạ

67. Ta Bà Ha

68. Giả Kiết Ra A Tất Đà Dạ

69. Ta Bà Ha

70. Ba Đà Ma Yết Tất Đà Dạ

71. Ta Bà Ha

72. Na Ra Cẩn Trì Bàn Dà Ra Dạ

73. Ta Bà Ha

74. Ma Bà Lợi Thắng Yết Ra Dạ

75. Ta Bà Ha

76. Nam Mô Hắc Ra Đát na Đa Ra Dạ Da

77. Nam Mô A Rị Da

78. Bà Lô Yết Đế

79. Thước Bàn Ra Dạ

80. Ta Bà Ha

81. Án Tất Điện Đô

82. Mạn Đà Ra

83. Bạt Đà Dạ

84. Ta Bà Ha ( Lặp lại 3 lần từ câu Chú 81 đến 84 khi quý vị trì biến cuối cùng).

Lưu Ý Khi Đọc Chú Đại Bi

Khi trì tụng Chú Đại Bi, người tu tập cần chú ý những điều sau:

 • Phải phát tâm thanh tịnh, không cầu xin danh lợi, địa vị, hay dục vọng thế gian.
 • Phải giữ gìn giới luật, tránh làm điều ác, và luôn sống theo lời Phật dạy.
 • Phải tập trung tâm ý, không để tạp niệm xen vào khi trì tụng.
 • Phải đọc đúng âm, đúng chữ, và không được bỏ sót bất kỳ câu nào.
Bang hieu chu dai bi
Bảng hiệu đá chú đại bi

Lợi Ích Của Chú Đại Bi

Tr trì tụng Chú Đại Bi, người tu tập có thể nhận được nhiều lợi ích, bao gồm:

 • Diệt trừ vô lượng tội lỗi, tăng trưởng phước đức và công đức.
 • Sống bình an, hạnh phúc trong hiện tại và tương lai.
 • Khi lâm chung, được Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát cứu độ ra khỏi cõi Ta Bà, sanh về cảnh giới Cực Lạc.

Một Số Lợi Ích Khác Của Chú Đại Bi

 • Trừ bệnh

Trì tụng Chú Đại Bi có thể giúp diệt trừ các loại bệnh tật, như bệnh ung thư, bệnh tim, bệnh tiểu đường, bệnh thần kinh, bệnh tâm thần, v.v.

 • Trừ tai nạn

Trì tụng Chú Đại Bi có thể giúp tránh được các tai nạn, như tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt, v.v.

 • Trừ ma quỷ

Trì tụng Chú Đại Bi có thể giúp tránh được những quấy nhiễu của ma quỷ, như bị ma nhập, bị vong theo, bị ác mộng, v.v.

 • Trừ phiền não

Trì tụng Chú Đại Bi có thể giúp diệt trừ các phiền não, như tham lam, sân hận, si mê, mạn, nghi, tà kiến, v.v.

 • Giải oan kết

Trì tụng Chú Đại Bi có thể giúp hóa giải các oan kết, như oan gia trái chủ, nợ nần tiền bạc, v.v.

Kết Luận

Chú Đại Bi là một thần chú linh thiêng và vô cùng quý giá. Trì tụng Chú Đại Bi, người tu tập có thể nhận được nhiều lợi ích, như trừ bệnh, trừ ma quỷ, trừ phiền não, và giải oan kết. Ngài Quan Thế Âm Bồ Tát luôn lắng nghe và đáp ứng những lời cầu nguyện của những ai trì tụng Chú Đại Bi. Vì vậy, nếu bạn đang gặp phải khổ đau, tai ương, hoặc đang tìm kiếm bình an, hạnh phúc, thì hãy trì tụng Chú Đại Bi để được Phật gia hộ, che chở, và cứu giúp.

Tóm tắt

 • Chú Đại Bi là một thần chú linh thiêng, được trích ra từ Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni.
 • Chú Đại Bi có nhiều phiên bản khác nhau, tùy thuộc vào truyền thống Phật giáo và khu vực địa lý.
 • Chú Đại Bi có ý nghĩa sâu sắc, biểu thị cho trí tuệ và lòng từ bi vô hạn của Đức Phật Quan Thế Âm Bồ Tát.
 • Tr trì tụng Chú Đại Bi, người tu tập có thể nhận được nhiều lợi ích, như diệt trừ tội lỗi, tăng trưởng phước đức, sanh về cảnh giới Cực Lạc.
 • Lưu ý khi trì tụng Chú Đại Bi, người tu tập cần phải phát tâm thanh tịnh, giữ gìn giới luật, tập trung tâm ý, và đọc đúng âm, đúng chữ.

Câu hỏi thường gặp

 1. Ai có thể trì tụng Chú Đại Bi?

Tất cả mọi người, bất kể tuổi tác, giới tính, tôn giáo, đều có thể trì tụng Chú Đại Bi.

 1. Nên trì tụng Chú Đại Bi bao nhiêu lần?

Số lần trì tụng Chú Đại Bi tùy thuộc vào khả năng và nguyện vọng của mỗi người. Tuy nhiên, thông thường người ta sẽ trì tụng ít nhất 7 lần, 21 lần, 49 lần, hoặc 108 lần trong một ngày.

 1. Nên trì tụng Chú Đại Bi ở đâu?

Có thể trì tụng Chú Đại Bi ở bất kỳ nơi nào, miễn là nơi đó thanh tịnh, không ồn ào, náo nhiệt.

 1. Nên trì tụng Chú Đại Bi vào thời gian nào?

Thời gian trì tụng Chú Đại Bi tùy thuộc vào sự thuận tiện của mỗi người. Tuy nhiên, nhiều người thường trì tụng Chú Đại Bi vào buổi sáng hoặc buổi tối, khi tâm trí thư thái và ít tạp niệm.

 1. Trì tụng Chú Đại Bi có cần phải ngồi xếp bằng không?

Không bắt buộc phải ngồi xếp bằng khi trì tụng Chú Đại Bi. Bạn có thể ngồi theo tư thế nào mà bạn cảm thấy thoải mái nhất, miễn là bạn có thể giữ được sự tập trung và không bị xao nhãng.

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
.
.
.